Käyttäjälle

Julkaisuperiaatteet

-Viestien julkaisu harkitaan tapauskohtaisesti.
-Emme julkaise vihaviestejä tai uhkaavia viestejä.
-Sivusto on tarkoitettu tekemään näkyväksi etnisten vähemmistöjen Suomessa kokemaa ihonvärin, rodun, kansallisuuden tai uskonnon takia tapahtuvaa syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa. Tälle sivustolle ei raportoida kantaväestöä kohtaan tehdyistä rikoksista tai syrjinnästä.
-Mikäli viestistä ei käy selkeästi ilmi mitä on tapahtunut ja missä, ja että kysymys on etniseen vähemmistöön kohdistuvasta rasismista, emme julkaise viestiä. On siis mahdollista, että todellisia tapahtumia jää julkaisematta. Kerro mahdollisimman tarkasti tapahtumasta.
-Edellytämme asiallista kielenkäyttöä.
-Ylläpito muokkaaa tarvittaessa viestejä.

Rasismi:

Rasismi on syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa, joka tapahtuu ihmisen ihonvärin, rodun, kansallisuuden tai uskonnon takia.

Vastustamme kaikkea syrjintää, mutta tämä palvelu keskittyy rasismiin yllämainitun määritelmän mukaan. Nämä sivut eivät käsittele muita syrjimisen muotoja kuten sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen tms. perustuvaa syrjintää. Erityisesti keskitymme valtaväestön vähemmistöjä kohtaan osoittamaan rasismiin, koska ryhmien valtasuhteet eivät ole tasavertaiset. Yksi tapa tehdä rasismia näkymättömäksi on nostaa enemmistön kokemuksia muiden kokemuksia enemmän esille. Enemmistön rasistiset kokemukset ovat usein satunnaisempia ja lievempiä kuin vähemmistön kokemukset.

Kuka ja miksi:

Palvelun tarjoaa Jyväskylän adventtiseurakunta.

Uskomme, että jokainen ihminen on arvokas ja Jumalan luoma. Siksi kaikki ansaitsevat kunnioittavaa kohtelua. Ihmisarvo kuuluu jokaiselle rotuun, kansallisuuteen, uskontoon tai poliittiseen mielipiteeseen katsomatta. Se tarkoittaa oikeutta elää ilman rasistista huutelua ja väkivallan pelkoa.

Rasismi on kiusaamista. Se jatkuu ellei yhteisö siihen puutu. Haluamme omalta osaltamme rakentaa turvallista Jyväskylää, ja siksi annamme mahdollisuuden tuoda nimettömästi julki kokemuksia rasismista.

Rasismikartta.fi:n palvelu ja moderonti toimivat vapaaehtoisvoimin. Viestit pyritään moderoimaan päivittäin, mikäli mahdollista.

Kiitämme Ushahidi-webbialustan kehittäjiä, jotka mahdollistavat tämän palvelun luomisen ja www.harassmap.org sivua inspiraatiosta oman palvelumme kehittämisessä.